zdjęcie-przewodnie

Położna. Najlepsze przygowowanie do porodu, opieki nad noworodkiem.

Jestem położną środowiskową rodzinną z dużym doświadczeniem zawodowym i życiowym. Mam doskonałe przygotowanie do sprawowania opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej oraz nad rodzącą położnicą i noworodkiem. Posiadam indywidualny kontrakt z NFZ od 1999 roku.Dojeżdżam do moich podopiecznych na obszarze Tarnobrzega i okolicznych miejscowości, np. Mokrzyszów, Zakrzów, Sielec, Chmielów, Jadachy, Cygany, Stale.W sprawach prowadzenia ciąży, połogu, porodu i opieki nad noworodkiem, proszę kontaktować się ze mną telefonicznie pod numerem 604491828.

Emilia Sadecka

Domowa opieka poporodowa nad kobietą i noworodkiem

Prowadzę działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, ochrony macierzyństwa i ojcostwa. Swoją wiedzę poszerzałam, uczestnicząc w licznych kursach oraz konferencjach. Posiadam cechy niezbędne do pracy z ludźmi w szczególnym okresie ich życia, takie jak:

  • takt
  • wysoka kultura osobista
  • delikatność
  • wrażliwość
  • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu
  • komunikatywność

zobacz ofertę

Bezpłatna Edukacja Przedporodowa, wizyty domowe położnej środowiskowej rodzinnej.

Jestem położną o dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Pracowałam w szpitalu na sali porodowej, oddziale położniczym i ginekologicznym.

Jestem jedyną położną na Podkarpaciu, która przyjmowała porody domowe. Posiadam umowę z NFZ na świadczenia usług położnej środowiskowej rodzinnej.

Prowadzę indywidualną praktykę położniczą. Wszystkie moje świadczenia położnej wobec ubezpieczonych są dla nich bezpłatne.

Fotolia_70677296_Subscription_Monthly_M